A.R.G.O.

reference projekty

Maroldovo panorama (Výstaviště Praha)

Maroldovo panoráma je největším obrazem v České republice, vytvořeným v roce 1898 pro Výstavu architektury a inženýrství. Jde o panoramatický obraz Bitvy u Lipan, která se odehrála 30. května 1434 mezi kališnickými vojsky bratrstva a panskou jednotou. Na obraze nechybí významné osobnosti, jako je Prokop Holý, Hynek Ptáček, nebo s Jiří z Poděbrad, který byl později zvolen českým králem.
ARGO zajišťovalo: odborné poradenství

 

https://www.vystavistepraha.eu/areal-vystaviste/maroldovo-panorama/

Festival letectví Piešťany při příležitosti 100. výročí úmrtí generála Milana Rastislava Štefánika, 4.-5.5.2019

Poslední let generála Milana Rastislava Štefánika z Itálie do rodné vlasti si připomněli účastníci Festivalu letectví v Piešťanech. Hold generálovi Štefánikovi vzdali organizátoři nejen ukázkami letectví ve vzduchu, ale také dramatickým ztvárněním důležitých okamžiků ze Štefánikova života na jednom z hlavních pódií. Obrazovo-hudební představení přiblížilo jeho působení v průběhu organizování československých legií, ale i při založení Československé republiky. Hlavní role se zhostil hostující herec Slovenského národního divadla Juraj Loj. O scénář a režii se postaral Jakub Nvota.
ARGO zajišťovalo: pohybová spolupráce

 

http://www.festivalletectva.sk/

Kingdom Come Deliverance (2011 - 2018)

 • RPG hra
 • Vývojář: Warhorse Studios, Česko
 • Ředitel: Daniel Vávra
 • Platformy: PC, Playstation 4, Xbox One
 • Datum vydání: 13. února 2018

 

Od roku 2011 A.R.G.O. spolupracovalo na vzniku úspěšné RPG počítačové hry Kingdom Come Deliverance. Zajišťovalo: motion capture, šerm, specializovaní šermíři, swordmaster.

Kingdom Come Deliverance (2011 - 2018)

 • RPG hra
 • Vývojář: Warhorse Studios, Česko
 • Ředitel: Daniel Vávra
 • Platformy: PC, Playstation 4, Xbox One
 • Datum vydání: 13. února 2018

 

Od roku 2011 A.R.G.O. spolupracovalo na vzniku úspěšné RPG počítačové hry Kingdom Come Deliverance. Zajišťovalo: motion capture, šerm, specializovaní šermíři, swordmaster.

Oživení historického jádra města Tábora (od roku 1995)

 • Středověká taverna na Žižkově náměstí Tábor
 • Oživení táborského podzemí, aneb Pověsti a legendy v „katakombách“
 • Městský hlásný
 • Výstava husitských vozů na náměstí
 • Festivaly:
  • Táborská setkání
  • Husitské dny
  • Dobývání Tábora Švédy
  • Keltské svátky
  • Programy pro restaurace na starém městě (U Dvou koček, U Kalicha, Radniční vinárna)
  • Jsme spoluautory Vánočních trhů na Žižkově náměstí

MS juniorů ve volejbale (2017)

Zapůjčení historických a fantasy zbrojí na pořízení hráčských karet a realizace ceremoniálové show. Podíl na supervizi a poradce.

Železné a zlaté České Budějovice (2015, 2017)

V roce 2015 a 2017 jsme vytvořili originální slavnosti Přemysla Otakara II. - Železné a zlaté České Budějovice. Pomohli jsme tak vybudovat městské slavnosti, které vycházejí z genius loci tohoto města. V roce 2015 byly slavnosti zaměřeny na 750. výročí od založení tohoto města, v roce 2017 jsme se zaměřili nejen na zakladatele města, Přemysla Otakara II., ale i na další podstatné a známé osobnosti, které jsou s Českými Budějovicemi spjaté. V rámci obou dvoudenních ročníků festivalu si na své přišli tisíce spokojených návštěvníků z okolí i daleka, našim krédem je totiž smích a zábava, nevylučujeme ale ani poučení. Návštěvníci měli tak možnost prozkoumat autentický středověký řemeslný trh na Piaristickém náměstí s ukázkami řezbářských, drátenických, mincířských nebo kovářských prací a výrobků, kterému vévodil středověký dobývací stroj. O atmosféru a zábavu se zde starali bubeníci, komedianti, kejklíři, šermíři či půvabné tanečnice. Na Sokolském ostrově zase probíhaly interaktivní rytířské soutěže a jako hlavní bod programu zde proběhl profesionální rytířský turnaj na koních plný adrenalinu. V rámci programu nechyběl slavnostní průvod Přemysla Otakara II. a jeho družiny, ale ani fireshow a koncerty. V roce 2015 vystoupila v rámci slavností na náměstí Přemysla Otakara II. populární skupina Corvus Corax hrající neo-středověkou hudbu a předvedla nezapomenutelnou středověce rockovou show.

Rekonstrukce dobývacích strojů (1993)

V roce 1993 byl Petr Nůsek A.R.G.O. přizván do produkčního týmu Radima Zapletala, aby se společně s A. Žídkem podíleli na vzniku dramaturgie pořadu, věnovaného dobývacím strojům. Cílem pořadu bylo přiblížit zábavnou formou funkci, používání a obsluhu obřího dobývacích strojů. Úspěšná premiéra byla realizována před 2000 diváků a program se stal součástí slavností Pětilisté růže v Českém Krumlově v červnu 1993.

Několik perliček: Při nočním výstřelu praku, který vymrštil zapálený projektil do výšky několika set metrů, je v místním rádiu omylem hlášen výskyt UFA nad Českým Krumlovem. 
Dobývací stroj zakoupil do expozice ředitel Německého hradu Ronneburg u Frankfurtu nad Mohanem. Produkční tým Agentury A.R.G.O. u tohoto hradu založil první park středověké dobývací techniky v Evropě. Postupně zde byly postaveny tři dobývací stroje, z nichž největší měřil 27 m. Architektem dobové techniky byl Radim Zapletal, který svůj první dobývací stroj postavil už v roce 1983.

Krumlovští Petrovští před tabulí (1993)

Dějeprava aneb Krumlovští Petrovští před tabulí

V roce 1993 vznikl dnes již legendární projekt Dějeprava. Jeho cílem bylo přiblížit zábavnou, interaktivní formou historii žákům základních i středních škol.

Divák je provázen od dějin starověkého Říma přes období středověku do renesance a baroka. Nechybí exkurze k rokokovým kavalírům. Věhlas si získává souboj Napoleonových husarů. Brilantní choreografií si husaři doslova eskamotérským způsobem podávali k přípitkům láhev portského vína. Úspěšná byla i rekonstrukce Puškinova souboje, kterým pořad nejenom končil, ale i začínal.

Oblíbenou součástí dějepravy se stal i přídavek - nahlédnutí pod pokličku zbraňových specialistů. Zájemci mohli vyzkoušet výstřel z bambitky, kaskadérské reakce na údery apod.

V průběhu tří let se Dějeprava dočkala 500 repríz.

Perlička: Poprvé spatřil světlo šermířského světa pořad, ve kterém 4 účinkující během necelé hodiny vystřídali cca 40 kostýmů, prošli desaterem období a odšermovali 15 náročných duelů. Nechyběly v něm zábavné prvky výcviku mušketýrů v bitvě na Bílé hoře, setkání husity a samuraje a mnohé další.

Supervize a námět Petr Nůsek. Režie Petr Koza. Choreografie soubojů Petr Nůsek a Petr Barvík.

Housův Mlýn (1994 - 2018)

Skanzen středověkého způsobu života
V roce 1994 Petr Nůsek společně s Petrem Kozou sestavují projekt středověkého skanzenu v historickém centru Jihočeského Tábora, který je znám svojí husitskou historií. Vzniká tak bezprecedentně 1. projekt tohoto druhu na území ČR. Součástí dodnes budovaného projektu je kupříkladu Husitská krčma, Keltský rockový klub, Filmová zbrojnice a mnohé další. Každoročně se na Housově mlýně odehraje několik desítek festivalů, mezi které kupříkladu patří Husitské dny - festival pro školní mládež, Oslavy keltských rituálů, Festival historických bojovníků a největší husitský festival v Evropě Táborská setkání.
Projekt byl několikrát oceněn a dvakrát se stal úspěšným žadatelem Regionálních operačních programů.

Maškarní sál (1998)

Rok 1998 – historicky 1. rekonstrukce kostýmů proslulého maškarního sálu v Českém Krumlově. Autorství maleb spadá do 18. století a je přisuzováno tehdy známému malíři Ledererovi. Petr Nůsek A.R.G.O. ke své supervizi přizval výtvarnice z Českobudějovických divadel. Rekonstruováno bylo 15 vybraných kompletů, tvořící kostýmový základ pro choreografii nastudovanou společně s Dickem Wellerem, americkým expertem pro komedii Del Arte.

Perlička: Bílý Pierot k smrti vyděsil Dánskou královnu. Herec v masce totiž dobovým „pukrletem“ pozdravil kolem procházející královskou výsost ... Domnívala se snad královna, že Pierot vystoupil ze zdi? :-)

Historické slavnosti

Znovuoživení stylových historických oslav měst a regionů

Agentura A.R.G.O. jako 1. znovuoživovala historické slavnosti měst, kterým komunisté příliš neholdovali. Agentura A.R.G.O. slavnosti pořádá již v roce 1990. Navázala tím na zpřetrhanou nit s meziválečným obdobím. Tehdy ještě stylové slavnosti jako tradici s CK mocnářstvím Česká města udržovala.

A.R.G.O. zrealizovalo cca 300 slavností na klíč a celkově se podílelo (subdodavatelsky) asi na 1600 slavnostech. Nechybí mezi nimi Žižkovi slavnosti v Trocnově, Slavnost solné stezky v Prachaticích nebo Krčínovské slavnosti v Třeboni. Řada realizací proběhla také v Německu, v Itálii, v Dánsku, ale i v USA.
Agentura stála kupříkladu u vzniku historického husitského festivalu Táborská setkání, na němž se již 28 let podílí, Slavností pětilisté růže v Českém Krumlově a Slavností Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Umělci agentury A.R.G.O. měli tu čest se podílet třeba i na Korunovačních slavnostech v Bratislavě, Výročí 700 let založení města Plzeň a A.R.G.O. aktivity byly k vidění několikrát po sobě i v Kadani při slavnostech příjezdu Karla IV. Mezi úspěchy patří i uvedení rytířského turnaje s koňmi na Staroměstském náměstí. Bylo to v novodobé historii Staroměstského náměstí vůbec poprvé, psal se rok 1997 a Agentura realizovala na klíč Slavnosti Rudolfa II.

Reprezentace ČR na světovém festivalu v USA (1997)

V roce 1997 ojdíždí tým agentury A.R.G.O. pod vedením Petra Nůska na turné po USA s cílem reprezentovat Českou stylovou zábavu s historizující tématikou na světovém festivalu v americkém státě Missouri. Ředitel zábavného centra v Silver Dollar City Rex Burdette je programem A.R.G.O. týmu nadšen a návštěva Spojených států se od té doby stává jarní tradicí.

Program umělců agentury A.R.G.O. zvítězil v konkursu cca 40 českých firem díky novému typu interaktivního pořadu, připraveném pro americké publikum.

Perlička: V roce 2000 vystupuje A.R.G.O. na tomto festivalu společně s Jarmilou Šulákovou, která do amerických médií pouští kachnu: název A.R.G.O. vzniknul přesmyčkou moravského názvu OGAR. Při narozeninové párty je účastna známá countryová hvězda Dolly Parton, která při předávání narozeninového dortu Petru Nůskovi sfoukává dortové svíčky jódlovaným popěvkem názvu Á.R.G.O.Ó OÓGAÁRRR.

Husitské dny (1995-2012)

Projekt vznikl jako součást projektu husitského skanzenu Housův mlýn v Táboře. Cílem je přiblížit historii husitství školní mládeži. Supervize, scénář i režie pochází z dílny Petra Nůska.

Interaktivní zpracování tématu s příjemnou dávkou nadsázky zaujalo děti i dospělé natolik, že se projekt stal každoroční součástí projektu oživování historického centra města Tábor. Každým rokem tak na přelomu května a června navštíví husitské město Tábor tisíce dětí (během 10 dní přibližně 6 000 dětí). Cílem školních výletů je prohlídka města a pak dvouhodinový program v areálu Housova mlýna. Areál středověkého způsobu života je od Táborské radnice vzdálený jen 5 minut pěší chůze. Dětské výpravy je připraven pojmout za každého počasí. Pamatováno je i na učitele a dospělý doprovod skupin.

Návštěvníci se v programu setkají s Janem Husem, císařem Zikmundem, odpustkáři i jejich odpůrci husity. Osobně se zúčastní Kostnického koncilu, ale také nelítostné bitvy mezi křižáky i kališníky. Naučí se zpívat chorál, občerství se ve středověké krčmě, vystřelí z dobývacího stroje, absolvují množství historických her pro děti i dospělé.

Zajímavost: Tipněte si, jak současná školní mládež odpovídá v interaktivním znalostním testu na otázku, kdo a kdy založil město Tábor.

Programy pro Expo 2000

V roce 2000 vítězí Agentura A.R.G.O. mezi více než osmdesáti uchazeči o realizaci doprovodných programů pro českou expozici na výstavě Expo 2000 v Hannoveru. V České Hannoverské expozici se v průběhu několika měsíců v pravidelných intervalech střídá 70 umělců. Nechybí šermíři, kejklíři, chůdaři, tanečníci i hudebníci.

Cyber Fight (2007)

V roce 2007 vzniká na pracovním stole Petra Nůska A.R.G.O. autentický originální program Cyber. Inspirován zbrojířskou prací na Narnii 2 a spoluprací s choreografem Láďou Beranem na filmu Hellboy produkuje Petr Nůsek pořad, ve kterém bojují členové A.R.G.O. Warriors na teleskopických chůdách. Nadčasové zbroje, ale i brilantní bojová choreografie byla již mnohokráte kladně oceněna náročnými diváky rockových festivalů, motorkářských srazů, ale i firemních teambuildingů.

Zajímavost: Cyber show inspirovala režiséra Bednárika k oslovení týmu Petra Nůska a tito byli zařazeni do nového zpracování legendárního muzikálu Drákula v roce 2008-2009.

Rekonstrukce Mirabelu (1998)

Sv. Jiří a drak - rekonstrukce exteriérového středověkého mirabelu

Rok 1998 – ojedinělá rekonstrukce středověkého mirabelu legenda o Sv. Jiří. Exteriérová velko-plenérová inscenace. Autor projektu, supervize a libreto Petr Nůsek A.R.G.O., scénář a autor 20ti metrové loutky draka architekt Milan Plítek. Autor hudby Jiří Smrž. Premiéra projektu na slavnostech Pětilisté růže v Českém Krumlově 1998. Účastní se 60 herců, šermířů a komparsistů. Účinkuje 1 kůň, 3 plavidla a výpravná scéna je vystavěná nad řekou Vltavou uprostřed parterů pod Českokrumlovským zámkem.

Perlička: Po odehrání představení se do produkce dostavil zájezd hluchoněmých turistů, kteří v nadšení režisérovi projektu dali hobla. Výrazně si pochvalovali srozumitelnost představení a to i přesto, že při startu představení došlo k poruše zvukového aparátu, tudíž zvukový aparát nesplnil svoji funkci... Že by jim to nevadilo?

Dělení růží - Rytířské klání koňmo (2005)

V roce 2009 byl slavnostně premiérován Rožmberský rytířský turnaj. Stalo se tak při příležitosti 19. ročníku Českokrumlovských slavností Pětilisté růže. Turnaje se účastnili přední Čeští jezdečtí specialisté a horsemasteři. Vznikla velkoplenérová show, kterou navštívilo 2000 diváků.

Libreto pochází z dílny Petra Nůska, který režíroval i doplňkové pozemní aktivity (praporové show, roztleskávače šermíře). Choreografii jezdců si vzal na starost Ing. Petr Barvík a režie se ujal Petr Koza. Realizace projektu se vymyká klasickým klišé jezdeckých pořadů současnosti. Originální je nejenom téma, ve kterém prapředek v rodu Vítkovců rozděluje jednotlivá panství Rožmberků, symbolizovaná barevnou Rožmberskou heraldikou. Originální a efektní podívanou jsou především brilantní a profesionální výkony jezdců - kaskadérů, kteří patří mezi to nejlepší, co je v ČR možné vidět.

Fotografování bojů pod hladinou (2009)

Při mapování projektů našich zahraničních kolegů se zrodil nápad nafotit bojovníky pod vodou. K dnešnímu dni jsem neobjevil žádnou zmínku o obdobně realizovaném projektu v žánru bojovníci. Na jaře v roce 2009 slovo dalo slovo a grandiózní fotografka Alice Bochňáková přijala tuto osobní výzvu. Na fotografiích můžete spatřit členy A.R.G.O. SWMT. O aranž fotek se postarala Alice, společně s Petrem Nůskem A.R.G.O.. Produkční tým vedl manžel Alice.

perlička: Pro mnohé z nás znamenalo focení pod vodou začátek potápěčského workshopu. Mimochodem - vířivá vana, absolvovaná proti prokřehnutí, byla taky moc prima.

Husité na motorkách (2005)

V rámci festivalu Táborská setkání se v ulicích města Tábora nechávají obdivovat milovníci silných strojů na 2 kolech. Každoroční nedělní vyjížďka motorkářů se již stala tradičním zpestřením festivalu. Žižkova jízda jak autoři (Petr Nůsek A.R.G.O. a Láďa Bláha Aksamite) atrakci pojmenovali, budí rozruch ale i zájem. Nejenom hukot silných motorů, ale taktéž netradiční „povinná“ ochranná výbava jezdců přiláká pravidelně množství lovců fotografů. Co jiného než husitskou zbroj si může v období historické slavnosti obléci milovník silných "ořů"?

Zajímavost: Pravidelná vyjížďka mužů i silných strojů se pochopitelně neobejde bez pořádné bitky. O tu se pokaždé postarají dětští účastníci nedělní molitanové bitvy. O tom že hravostí jsou postiženy nejenom děti, ale taktéž dospělí svědčí fakt, že motorkáři vždy přijmou výzvu k boji.


TOPlist